Tilskud til arbejdslønnen

Den nye Boligjobplan lov trådte i kraft d. 1. juni 2011, hvilket betyder, at du kan trække udgifterne til håndværkerhjælp i din bolig fra i skat.

Hvem kan søge håndværkerfradrag?
Beboere af helårsboliger (fast bopæl/folkeregisteradresse er påkrævet)

Hvor stort er tilskuddet?
Der ydes fuldt fradrag for arbejdslønnen, dog maksimalt kr. 15.000 pr. voksen person. Bor der flere voksne i boligen, stiger muligheden for fradrag. Bor der f.eks. en voksen hjemmeboende søn/datter, vil denne også kunne få fradrag. Fradraget vil altså kunne være både kr. 45.000 og kr. 60.000.

Læs mere om håndværkerfradraget på Skats hjemmeside.
Liste over opgaver med fradrag.

Se også Lars Jacobsens gode råd vedrørende bl.a. Tegn på RotterStoppet Toilet og Vand i Kælderen.