Om Højfyns Kloakservice

Højfyns Kloakservice løser alle former for kloakentreprise og garanterer hver gang høj kvalitet og faglighed.

Mit navn er Lars Jacobsen, og jeg driver til dagligt Højfyns Kloakservice. Jeg har over 16 års erfaring indenfor kloakbranchen. Højfyns Kloakservice løser kloakopgaver for privatpersoner, boligforeninger og virksomheder, der ønsker høj kvalitet og faglighed.

Højfyns Kloakservice er din samarbejdspartner, hvad end det gælder mindre problemer med kloakken i dit private hjem eller større opgaver i boligforeninger eller virksomheder. Jeg reparerer og udfører alle former for kloakarbejde, bl.a. ved spuling, tv-inspektion, opgravning, strømpeforing, rørlægning, totalrenovation, reetablering af kloak og rottestop.

Derudover udfører Højfyns Kloakservice også forskellige opgaver for privatpersoner, boligforeninger og virksomheder, som fx.: forsikringsskader, højtryksrensning, rensning af tagrender og tømning af tagbrønde.

Ring til Lars Jacobsen fra Højfyns Kloakservice på 42 17 02 21