Kloakarbejde og renovering

Højfyns Kloakservice udfører alle former for kloakarbejde, hvis du oplever at have problemer med dit kloakafløb, dine kloakrør eller rotter i kloakken.

Hvis du søger for rensning af kloakken undgår du:

  • Problemer med lugt
  • Tilstoppede afløbsinstallationer
  • Fugtskader
  • Oversvømmelse

Ingen opgave er for lille, og ingen opgave er for stor. Ved større opgaver har jeg et team af dygtige fagfolk at trække på. Du vil stadig opleve at have én kontaktperson igennem hele forløbet.
Hvis du oplever problemer med din kloak, kan du trygt ringe til Lars Jacobsen fra Højfyns Kloakservice. Højfyns Kloakservice er en enkeltmandsvirksomhed, hvilket betyder, at du altid taler med den samme fagmand. Jeg udfører alle former for kloakarbejde og renovering, blandt andet:
Spuling og rensning af kloakken

Al kloakrenovering udføres af Kloakfirma Dahl / Aut. kloakmester

  • Spuling og rensning af kloakken
  • TV-inspektion
  • Strømpeforing
  • Rottestop og rotteproblemer
  • Punktrenovering af kloak uden opgravning
  • Højvandsslukke

Du skal især holde øje med de hårdt belastede afløb som f.eks. badeværelset, da de tit kan blive fyldt med sæberester, skægstubbe mm. Hvis du kan se, vandet er begyndt at stå for længe i håndvasken, eller at toilettet ikke skylder ud, som det skal, kan det være en god ide at kontakte Højfyns Kloakservice De rykker gerne ud til rensningen af din kloak alle steder på Fyn.

Det anbefales, du tjekker dine rør 2-4 gange om året, for at være sikker på, dine rør ikke har taget skade. Hvis du har mistanke til et problem med din kloak, og du vurderer en rensning måske er nødvendig så ring endelig på 42 17 02 21

Se Artikel: Vedligeholdelse af husets kloakker Referencer: