En ekstra hånd

Udover kloakarbejde udfører Højfyns Kloakservice også forskellige opgaver for privatpersoner, boligforeninger og virksomheder, som fx.:

  • Arbejde med minigraver
  • Haveservice
  • Græsslåning
  • Hækkelipning
  • Forsikringsskader
  • Højtryksrensning
  • Rensning af tagrender
  • Tømning af tagbrønde