Kloakrenovering uden opgravning

De fleste frygter en større opgravning af kloakrør, da det lyder som en omfattende opgave. Det kan det selvfølgelig også være. Men det er i mange tilfælde også muligt at foretage en punktrenovering af et rør og på den måde undgå unødigt bøvl med at grave rør op og renovere på almindelig vis.

Punktrenovering er en metode, hvor jeg fra en brønd, opgravning eller via husets afløb sætter en strømpe ind i et eksisterende rør. Det er en metode, jeg bruger ved småskader så som samlingsforskydninger, rottehuller, gamle sidestik som skal afproppes og lignende.

Ved at punktrenovere dine kloakrør indvendigt, sparer du omkostningerne til nye gulve og reparationer.