Spuling af kloak & Slamsugning Odense

Der er mange årsager til, at en spuling af kloak kan være nødvendig. Det vil typisk være, fordi kloakken er stoppet, eller når den begynder at vise tegn på at være langsom. Langsomt faldene vandstand vil være et af de første tegn, men grim lugt, klukkende vand eller stigende vandstand når man skyller ud, kan også tyde på problemer. Det kan være ret omfangsrigt og problematisk, hvis man ikke får ordnet problemet – derfor er det vigtigt, at man kontakter en fagmand, så snart man ser de første tegn.

Som sagt kan der være mange årsager til, at spuling af kloak kan være nødvendigt. Ofte er problemet forsaget af sæberester, rust, fedt eller hår, som har dannet aflejringer i systemet. Dog kan aflejringer af bl.a. sand og jord også have skabt problemet, hvilket gør, at en spuling af kloakken er nødvendig. Aflejringerne kan være meget genstridige og være vanskelig at fjerne, med mindre man har en speciel dysse designet til formålet.

Man kan også være så uheldig, at et træs eller en busks rødder er groet helt ned i kloakrørene. Det kan forårsage en tilstoppelse, der kræver professionel hjælp at fjerne.
Når vi foretager en spuling af din kloak, er det en fordel, at du er hjemme, eller der er adgang til huset. Det skyldes at spulingen godt kan skabe et undertryk i rørene, hvilket fjerner vandet fra bl.a. vandlåse i vaske, gulvafløb og toiletter. Når der ikke er vand i vandlåsene, er der direkte adgang til kloakken, hvilken forsager en grim lugt, der hurtigt spreder sig. For at forhindre at du bliver mødt med denne lugt, kræver det at vandlåsene fyldes med vand igen.

Selvom spuling af kloak er en god ide, bør det ikke gøres unødvendigt, da det godt kan skabe øget slid på systemet. Spørg os endelig til råds og ring til Højfyns Kloakservice, så kommer vi ud ser på, om din kloak trænger til spuling. Vi kører ud på hele Fyn.

En tv-inspektion af kloakken kan afsløre årsagen til forstoppelsen i afløb og kloak. Det kan bl.a. være

  • Forstoppelse
  • Indgroning af trærødder
  • Rotter
  • Gamle og slidte kloakrør
  • Skadede kloakrør
  • Manglende hældning og vandbesparende toiletter

Har du spørgsmål til slamsugning eller andet, så ring endelig på 42 17 02 21